CHUỘT

Ảnh: Sưu tầm


CHUỘT
Từ thời ông Nghĩa, ông Anh
Làm lơ cho hắn hoành hành tham lam
Tại sao biết hắn nhúng chàm
Mà không ngăn chặn dẫu làm bí thư
Đất công hô biến thành tư
Cổ phần hoá nó coi như của nhà
Tổng giám đốc thành đại gia*
Thâm niên đục khoét, chuột già xứng danh
Lãnh đạo có vuốt, có nanh
Có tai, có mắt cũng đành thua sao
Hay chăng có miếng ngọt ngào
Có phần, có suất dồi dào nên im
Giờ hắn bước vô xà lim
Mới hay các vị chả nghiêm bao giờ
Chuột và chuột, quá bất ngờ
Một loài gặm nhấm dong cờ lâu nay
7/12/2021
Tú Sụn
* Ông Nguyễn Quang Trung – 61 tuổi, tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng, là một trong số các “đại gia” ở Đà Nẵng đã làm trái quy định