LUYẾN TIẾC MÙA XUÂN

Ảnh: Sưu tầm


Luyến tiếc, mùa xuân đã mất rồi
U buồn ngấn lệ vẫn chưa thôi
Người đi kẻ ở muôn sầu nhớ
Kẻ ở người đi vạn kiếp côi
Thuở trước xuân còn trời nắng ấm
Giờ đây xuân mất đất mưa rơi
Buồn đau bất tận triền miên đến
Nỗi khổ dày vò mãi sục sôi
9/3/2020
Tú Sụn