MUỘN MẰN

Ảnh: Minh hoạ


Cảnh ngộ không may của chúng mình
Gieo sầu quạnh quẽ nửa bình sinh
Cô đơn phận bạc bên từng trải
Thống khổ đau buồn phía đã kinh
Hạnh phúc muộn mằn giờ hợp lại
Vuông tròn sáng sủa đã chứng minh
Từ nay mãi mãi bên nhau nhé
Mãi mãi bên nhau đẹp thắm tình
30/1/2021
Tú Sụn