DÙNG DẰNG

Ảnh: Sưu tầm


Dùng dằng trong dạ không yên
Vì em đứng đó cho nên dùng dằng
Em ơi đâu có chi bằng
Bên em ấm áp dẫu rằng phút giây
Có nhau lòng dạ ngất ngây
Chia nhau cảm xúc dâng đầy trong tâm
Gần nhau mà phải âm thầm
Bao lời muốn nói, tím bầm ruột gan
Phút giây này quý như vàng
Dùng dằng không thể sổ sàng với em
Dùng dằng muốn được gần thêm
Muốn còn giây phút êm đềm bên nhau
7/9/2016
Tú Sụn