LỖI TẠI KHÁCH QUAN

Ảnh: Anh Trọng


Đánh giá của Thanh tra Chính phủ
Về dự án xây cầu Nhật Tân
Gây nguy cơ thiệt hại ngân sách
Vì lãnh đạo yếu kém điều hành

Khoản phát sinh hơn bốn trăm tỷ
Là do chậm giải phóng mặt bằng
Các lãnh đạo cãi chày cãi cối
Rốt cuộc rồi chi phí cũng tăng

Nguyên nhân là do thiếu trách nhiệm
Mà họ đổ lỗi tại khách quan
Chính phủ đề nghị xét kỷ luật
Nhưng hầu như tất cả vô can

Cán bộ giờ đã nhờn Pháp luật
Trên cứ nói mà dưới không nghe
Thượng bất chính thì hạ tắc loạn
Chưa kể đến là đã chia phe

Cứ đà này còn phải nghèo mãi
Bởi kỉ cương phép nước không nghiêm
Ai cũng lo giữ yên cái ghế
Chỉ người dân bảy nổi ba chìm…
16/7/2018
Tú Sụn