NƯỚC ĐỔ ĐẦU VỊT

Ảnh: Sưu tầm


Theo Nghị quyết Trung ương ba chín
Mỗi năm giảm bảy mươi ngàn người
Sau hai năm chấp hành ngược lại
Là tăng thêm chín sáu ngàn người

Sao giống như: nước đổ đầu vịt
Mà Trung ương cứ phải chào thua
Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện
Hơn sáu ba ngàn biên chế thừa

Nghe mà tức mình không chịu được
Đúng là như cố đấm bị bông
Tám trăm tỷ mỗi năm nuôi phí
Góp phần tăng thêm gánh nợ công

Hậu quả của xem thường pháp luật
Từ bộ, ngành, đến các địa phương
Vạn lý do để tăng biên chế
Giẫm chân lên Nghị quyết Trung ương

Những thực tế đã cho đều đúng
Là tham ô, tham nhũng, lộng quyền
Là tư lợi cá nhân, kiếm chác
Là “hậu duệ”, “tiền tệ” đầu tiên

Nở đều khắp tỉnh, thành, ngành, bộ
Họ ngang nhiên nhận, tuyển đều đều
Miễn tiền bạc rúc vô đầy túi
Trung ương ngồi trên đó mà kêu

Đất nước nghèo cũng vì bọn họ
Làm không ra mà cắp thì nhiều
Mỗi ngàn dân bốn ba biên chế
Khi nước người phân nửa bấy nhiêu

Đúng như là nước đổ đầu vịt
Vì lợi quyền bất chấp, làm ngơ
Tình trạng này trở thành thông lệ
Trung ương thì khi nhắc, khi lơ
7/6/2018
Tú Sụn