HẠ BUỒN MÙA CHIA TAY

Ảnh: Sưu tầm


Nắng rám cong queo cánh cổng trường
Ve sầu rền rĩ gợi thê lương
Chia tay tiễn biệt lòng nhung nhớ
Lưu bút ân tình dạ vấn vương
Bịn rịn sân trường màu xác phượng
Dùng dằng cuối lớp tiếng yêu đương
Tinh khôi áo trắng thời niên thiếu
Đẹp mối tình đầu mãi nhớ thương
6/6/1974
Trương Quang Tú