NGUỴ BIỆN TRƠ TRẼN*

Ảnh: Sưu tầm


Sau Quảng Ninh là Thái Bình
Nguỵ biện trơ trẽn bực mình lắm thay
Sự đời lắm chuyện chua cay
Quan chức liều lĩnh một tay che trời
Bán mua đâu phải chuyện chơi
Máy mới đem sử dụng rồi mua sau
Bày trò đàm phán với nhau?
Thằng bán nó chẳng ngu lâu đâu mà
Không ưng giá, trả được ha?
Hai bên đối tác giờ là “công xi”!
Cộng đồng đâu có ngu si
Mà tin chuyện bịa, tin gì quan gian
Giá một đàng, mua một đàng
Mưu mô trục lợi rõ ràng mười mươi
Đàm phán ư? Quá nực cười
Bày ra chuyện hão chẳng người nào nghe
Gian tham thành nhóm thành phe
Ma mãnh đục khoét một bè tham lam
Ôi Sao đất nước Việt Nam
Quá nhiều sâu mọt mà cam thế này
Dân chúng cay, Chính phủ cay
Bởi quan gian mãi một tay che trời
26/4/2020
Tú Sụn
* Sau Quảng Ninh, đến lượt tỉnh Thái Bình đàm phán và được giảm giá từ trên 6 tỉ còn 5,8 tỉ đồng, chưa tính các ‘quyền lợi’ bảo hành cùng vật tư y tế kèm theo sau khi họ đã mua hệ thống thiết bị xét nghiệm Realtime PCR.