TẠI BÃO !!!

Ảnh: Sưu tầm


Tại bão hay tại ăn gian
Không có cốt thép, các quan biết rồi
Quản lí lãnh đạo lôi thôi
Nên cây cột điện quá tồi lâu nay
Gió to là đổ gãy ngay
Gây bao thiệt hại, đắng cay vô vàn
Bàn dân thiên hạ hoang mang
Bình chân như vại các quan vẫn thường
Tiếc thay ngân sách tai ương

12/8/2018
Tú Sụn