MUỐN CHỒNG

Ảnh: Sưu tầm


MUỐN LẤY CHỒNG
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Bực gì bằng gái trực phòng không?
Tơ tưởng vì chung một tấm chồng.
Trên gác rồng mây ngao ngán đợi,
Bên trời cá nước ngẩn ngơ trông.
Mua vui, lắm lúc cười cười gượng,
Giả dại, nhiều khi nói nói bông.
Mới biết có chồng như có cánh,
Giang sơn gánh vác nhẹ bằng lông.

(Hoạ bài MUỐN LẤY CHỒNG của Nguyễn Khuyến)
MUỐN CHỒNG
Thời đó làm kiêu cứ nói không
Bây giờ xuống giá khó tìm chồng
Biết rằng không thể mà mong đợi
Nhưng vẫn hoài tin để ngóng trông
Cô quạnh nương nhờ thân gối ấp
Lạnh lùng bầu bạn cái chăn bông
Tình yêu có phải là duyên số
Tủi phận đành chờ cá mọc lông
10/7/2021
Tú Sụn