THU TÀN

Ảnh: Sưu tầm


THU TÀN
Ngập đường lá đổ lộ cành trơ
Dáng trúc cheo leo vẻ vật vờ
Đồng cỏ hiu buồn nương nắng úa
Mé sông quạnh quẽ núp sương mờ
Người đi khuất nẻo hoài biền biệt
Kẻ ở u sầu mãi ngẩn ngơ
Thiểu não Thu tàn miền giá lạnh
Tháng ngày cõi tạm sống bơ vơ
18/9/2023
Tú Sụn