ĐANG CÒN NHIỀU QUAN THAM CHƯA BỊ KHỞI TỐ**

Ảnh: Sưu tầm


Làm cán bộ lãnh đạo
Mà ăn cắp đất rừng
Thì cả nước nhiều lắm
Đâu chỉ Nguyễn Hữu Huân

Trong tay nắm quyền lực
Bằng mưu mẹo cáo già
Đất rừng hắn chiếm đoạt
Đến hàng chục héc ta

Chính quyền huyện Tuy Đức
Có mắt vẫn giả mù
Hàng chục năm gian lận
Biết hết vẫn giả ngu

Chỉ đến khi bại lộ
Bởi tai mắt người dân
Mới cắn răng cách chức
Tuy có muộn nhưng cần

Cả nước còn nhiều lắm
Loại cán bộ tham này
Cần lôi cổ ra hết
Để xét xử chúng ngay
28/2/2019
Tú Sụn
** Nhân việc Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông vừa bị khởi tố vì liên quan một vụ lấn chiếm đất đai, sau đó nhờ người khác đứng hộ tên.