OAN CHO VŨ NHÔM LẮM

Ảnh: Sưu tầm


Hắn chỉ có nhiệm vụ
Dùng công văn được trao
Mua đất công giá rẻ
Chứ quyền lực chi nào

Hắn chỉ có nhiệm vụ
Bán đất công lấy lời
Chia các tướng hầu hết
Hắn chỉ một phần thôi

Tướng ăn nhiều tội ít
Hắn ăn ít tội nhiều
Toà xử bất công quá
Nên hắn rất buồn thiu

Cũng tại vì hắn dốt
Chia tiền không biên lai
Giờ không có bằng chứng
Biết đổ tội cho ai

Toà đã bỏ lọt tội
Không xử tướng: đầu têu
Vũ Nhôm chỉ thừa lệnh
Nhưng nó chẳng dám kêu

Oan cho Vũ Nhôm lắm
Bởi mèo làm chó ăn
Chó vơ vét phần lớn
Mà hắn phải nhăn răng
2/2/2019
Tú Sụn