ĐÊM THU

Ảnh: Sưu tầm


ĐÊM THU
Mưa rơi sùi sụt đẫm màn đêm
Lành lạnh gió thu nẫu dạ mềm
Rả rích côn trùng sầu muộn mãi
Xạc xào cành lá não lòng thêm
Chuông chùa vang vọng hoài không ngớt
Sóng biển ì ầm mãi chẳng êm
Chong mắt nghe trời buồn nuốt lệ
Hết rồi đâu nữa cảnh như nêm
24/2/2022
Tú Sụn