NHÌN THẲNG SỰ THẬT

Ảnh: Sưu tầm


Ngày xưa quý trọng cái trinh
Đề cao đạo đức, chữ tình sắt son
Quan niệm ấy nay không còn
Hư hỏng, thác loạn, vuông tròn còn đâu
Giờ nhìn lớp trẻ mà rầu
Tương lại đất nước ngày sau mịt mờ
Tại ngành giáo dục bỏ lơ
Cho nên đạo đức bây giờ nhạt phai
Hỏi trách ai, đổ cho ai
Bầu thì tròn, ống thì dài đấy thôi
Quản lí xã hội quá tồi
Du nhập văn hoá suy đồi tràn lan
Thế nên nhân cách suy tàn
Học sinh mà đã hoang đàng vô tư
Thế hệ trẻ giờ đã hư
Quan hệ tình dục lúc từ cấp hai
Nâng cao tỉ lệ phá thai
Bệnh tật ảnh hưởng tương lai giống nòi
Xã hội cần phải xét soi
Nhìn thẳng sự thật, hãy coi thường tình
Bởi vì nó đã quang minh
Không thể khác được, thực tình khó xoay
Một việc mà phải làm ngay
Giáo dục giới tính, chung tay cộng đồng
Phát bao cao su, đặt vòng
Hay là dùng thuốc để hòng tránh thai
Góp phần bảo vệ gái, trai
Bởi vì các cháu đã sai vì mình
Đừng mà thấy thế làm thinh

27/9/2018
Tú Sụn