MỘT LỜI KHUYÊN*

Ảnh: Sưu tầm


Tiếng Việt đã chạm tinh hoa
Trăm năm gạn lọc tạo ra hình hài
Đã từ hình tượng bào thai
Ngấm sâu máu thịt, thuần tai, thuận vần
Một lời khuyên chớ cách tân
Điều này không thể, vạn lần không nên
Bất khả thi, hãy đừng quên
Gây ra rối rắm, làm vênh ngôn từ
Đừng đem bôi bẩn tàng thư
Đừng chôn văn học, đừng như Bùi Hiền
Người đời cho đó là điên
Hậu thế oán ghét vì phiền nhân sinh
Kiều Trường Lâm, Trần Tư Bình
Chớ khoe danh hão, chớ khinh giống nòi
2/4/2020
Tú Sụn
* Xin mời đọc bài báo theo đường line sau:
https://m.afamily.vn/chu-quoc-ngu-cai-tien-chinh-thuc-duoc-cap-ban-quyen-tac-gia-hy-vong-chu-moi-co-the-duoc-dua-vao-giang-day-cho-hoc-sinh-20200331170912468.chn