LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY*

Ảnh: Sưu tầm


Gọi là trường phổ thông nội trú
Kinh phí hoạt động đáng bao nhiêu
Mà rắp tâm trộm mười một tỷ
Lòng tham không đáy nên hoá liều

Vừa bắt tạm giam một hiệu trưởng
Huỳnh Văn Phụ, tên quan tham lam
Hơn mười năm rút ruột ngân sách
Loại siêng ăn chơi mà nhác làm

Hiệu trưởng này thật vô đạo đức
Lấy sạch trơn, các cháu nhăn răng
Phải tử hình mới là đúng tội
Để làm gương, lấy lại công bằng

Bọn quan tham chiếm rặt hệ thống
Xử không nghiêm nên chúng hoá lờn
Loại sâu mọt đích danh cần giết
Sạch cõi bờ làm đẹp giang sơn
28/3/2020
Tú Sụn
* Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, ông Huỳnh Văn Phụ đã làm hiệu trưởng tại trường nội trú THCS – THPT trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng hơn 20 năm. Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm qua, ông Phụ đã thông đồng với bà N.T.Q.N là nhân viên văn thư – thủ quỹ của trường để tham ô khoảng 11 tỷ đồng.