KHÁT KHAO

Ảnh: Sưu tầm


Yêu em tự buổi ban đầu
Thầm thương trộm nhớ em nào có hay
Thế rồi từ đó đến nay
Tương tư vẫn cứ, mắt cay vẫn từng
Bao lần hồi hộp ngập ngừng
Bao lời ấp ủ mừng mừng lo lo
Nói ra sợ bị mắng cho
Nên đành im lặng đắn đo đợi chờ
Sông sâu cũng có bến bờ
Đèo cao cũng có chặng chờ dừng chân
Mà ta mãi cứ tần ngần
Bấy lâu chưa đủ để gần được sao
Nhìn em lòng dạ khát khao
Nhát gan chẳng biết khi nào được yêu
15/7/2016
Tú Sụn