MƯA THU BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


MƯA THU BUỒN
Mù trời rả rích đã bao ngày
Gió cuốn từng làn lá úa bay
“Hoa rữa nhuỵ tàn từ dạo ấy
Cổng buồn then đóng đến hôm nay”*
“Bờ tre còn đó bao hoài niệm
Ánh mắt đâu rồi dạ đắng cay”*
Ướt sũng hồn này thêm giá lạnh
Mưa Thu buồn lắm có ai hay
4/9/2023
Tú Sụn
* Đối lưu thuỷ