NHỤC CỘNG NHỤC BẰNG HAI NHỤC NHỤC

Ảnh: Sưu tầm


Nhóm nghiên cứu phi thuyền nước Việt
Mà phải đem thử ở nước ngoài
Các chuyên gia đầu nghành tâm đắc
Bộ quốc phòng chưa cấp phép bay

Bộ khoa học công nghệ ủng hộ
Phó thủ tướng hết sức quan tâm
Các cơ quan chức năng im bặt
Đã hai năm chờ đợi âm thầm

Miệng kêu gọi thanh niên khởi nghiệp
Bụng gầm gừ mày lại hơn tao
Xã hội thế giẫm chân tại chỗ
Bởi những nhà lãnh đạo tào lao

Miệng hô hào giới trẻ nghiên cứu
Nhưng trong lòng đố kỵ hẹp hòi
Đầu bả đậu có nghiên không cứu
Họ làm thì xét nét săm soi

Trẻ làm được mình không làm được
Thế nên lòng sợ NHỤC với đời
Mình tự hào giáo sư tiến sỹ
Là bậc thầy đâu phải chuyện chơi

Trẻ làm được mà không công nhận
Ganh tị là xấu tính NHỤC thay
Nhục cộng nhục bằng hai nhục nhục
Bài toán này hiểu được quá cay
30/11/2018
Tú Sụn