TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ SAI CHÍNH TẢ*

Ảnh: Sưu tầm


Phó giáo sư tiến sỹ
Chủ biên Hà Quang Năng
Là một nhà học thuật
Mà sai thế là răng?

Làm từ điển chính tả
Mà ngọng nghịu líu lo
Dẫn đến sai chính tả
Rồi ai sử dụng cho

Cần phải thu hồi gấp
Đây là một vết nhơ
Của Viện Ngôn ngữ học
Dụng một lão ất ơ

Đã thế không biết nhục
Còn rướn họng cãi càn
Từng lời ông ta nói
Nghe mà quá bàng hoàng

Phó giáo sư chi lạ
Ai phong cho học hàm
Trình độ i tờ ấy
Ai bổ nhiệm cho làm

Đáng chê Nhà xuất bản
Của Đại học Quốc gia
Nhắm mắt mà biên tập
Bịt tai để thông qua

Quan chức ta tầm thấp
Đã châm chước nhiều rồi
Trường hợp này quá tệ
Cần loại gấp đi thôi
10/6/2020
Tú Sụn
* “Từ điển chính tả” sai chính tả !