MÙA THU

Ảnh: Sưu tầm

(Hoạ)

Mùa thu lá trải thảm vàng đường
Lóng lánh gương hồ bảng lảng sương
Khóm trúc lêu nghêu cao cổ ngóng
Hàng cau vắt vẻo rướn tàu vươn
Mây vờn lấp lửng lưng chừng núi
Nước gợn ròng ròng mấp mé mương
Gió thổi miên man băng ruộng lúa
Mang về ngập lối ngát mùi hương
24/12/2018
Tú Sụn

TÀN THU
(Xướng)
Tàn thu lá rụng ngập lòng đường
Thấp áng mây mù lạnh gió sương
Vạt nắng bên nhà mau chóng lụn
Cơn mưa cuối nẻo vội vàng vươn
Xanh màu cỏ dại ngang triền núi
Ủng lá rau già cạnh mép mương
Đứng ngóng đông về sau cửa sổ
Mà lòng lại nhớ chốn quê hương
Huỳnh Thâm
30/10/2017