ẤM NỒNG (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm

GIỌT NỒNG
(Bài xướng)
Hãy ghép vào thơ một giọt nồng
Cho tình ấm lại những ngày đông
Hoa cười bẽn lẽn đùa môi thắm
Nguyệt dõi bâng khuâng ghẹo má hồng
Sắc ngọc vươn tràn xua gió bão
Hương ngà vượt trỗi xóa mưa giông
Nguồn ân bể ái hòa cung điệu
Đẹp ý vờn reo nghĩa chất chồng.

✮͜𝄞⑅⃝𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍✰͜͡𝕿𝖍ố𝖓𝖌➣
***********************
Hoạ bài GIỌT NỒNG của Thanh Thống

ẤM NỒNG
(Bài hoạ)
Cuộc sống bên nhau thật ấm nồng
Men tình ấm áp cả mùa đông
Yêu thương tha thiết luôn son sắt
Gắn bó thuỷ chung mãi thắm hồng
Nết vợ đừng là cơn gió chướng
Tính chàng chẳng phải đám mây giông
Vuông tròn hạnh phúc hoài viên mãn
Muôn thuở đề cao đạo vợ chồng
27/9/2022
Tú Sụn