PHẢI XEM THAM NHŨNG NHƯ TỘI PHẢN QUỐC*

Ảnh: Sưu tầm


Nhân dân như ngồi trên chảo lửa
Chính phủ thì cứ vẫn bình chân
Quan tham nhũng nhởn nhơ khắp chốn
Dân kêu trời chúng vẫn yên thân

Trăm phần trăm chính quyền cả nước
Trăm phần trăm bộ, ngành, công ty
Trăm phần trăm có nhóm lợi ích
Vài phần trăm bị lộ nghĩa gì

Bọn tham nhũng hàng ngàn hàng vạn
Chống lâu nay bắt được vài phần
Vài phần đó xử như gãi ngứa
Chẳng tử hình và hiếm chung thân

Trong công cuộc xây dựng đất nước
Bọn tham nhũng là giặc nội xâm
Đã là giặc chính là phản quốc
Cần diệt trừ sạch bọn dã tâm

Mong Chính phủ không chần chừ nữa
Bởi niềm tin cạn kiệt lâu rồi
Quá đau lòng và luôn phẫn nộ
Còn hơn là máu chảy đầu rơi

Nếu tham nhũng nắm quyền lãnh đạo
Thì ai đây để chống, để chèo
Lúc đó thành tư bản thân hữu
Thì nhân dân tiếp tục đói nghèo

Một bức tranh vô cùng đen tối
Biết mai này chế độ về đâu
Tiếc máu xương ngày xưa đã đổ
Không thể nào tiếp tục khổ đau

Xem tham nhũng như tội phản quốc
Phải quyết tâm trừng trị, diệt trừ
Phải cho dân là người đấu tố
Để loại trừ căn bệnh “ung thư”!
8/12/2019
Tú Sụn
* Cử tri TPHCM: Phải xem tham nhũng như tội phản quốc.