TƯỚNG MÀ CŨNG THAM**

Ảnh: Sưu tầm


Đã được phong cấp tướng
Là sỹ quan tuyệt vời
Tại sao lại tham thế
Hay là tướng trời ơi

Ông tướng phó tư lệnh
Chứ đâu phải tép riu
Mà nhắm mắt lấn chiếm
Để cho dân họ kêu

Có tiền xây biệt thự
Là một tướng có tài
Tại sao ông không biết
Phần đất đó của ai

Xây tường rào kiên cố
Trên phần đất vỉa hè
Là vi phạm pháp luật
Dân nói tướng phải nghe

Hãy mau mau tháo dỡ
Đừng để dân họ khinh
Mang tiếng đến cấp tướng
Mất niềm tin dân mình
12/3/2019
Tú Sụn
**thiếu tướng Lê Minh Tuấn, cựu phó tư lệnh Quân khu 9, xây dựng khuôn viên, tường rào kiên cố trên phần đất Nhà nước quy hoạch làm vỉa hè và đường giao thông.