TIẾP DÂN TRONG NHÀ NGHỈ

Ảnh: Sưu tầm


Có ông quan xã tiếp dân
Đưa vào nhà nghỉ ân cần yêu thương
Chắc là ổng tiếp trên giường
Nên bị kỷ luật, đoạn trường lắm thay
Tiếp dân mà tiếp thế này
Nực cười, cán bộ thời nay quá trời
Vụng về bào chữa ông ơi
Thà rằng nhận quách cho rồi, dễ nghe
Trót làm đừng có chắn che
Mới là thẳng thắn tự phê đấy mà
Tội này chắc chẳng được tha

4/8/2018
Tú Sụn