THẦY TRỜI ƠI

Ảnh: Sưu tầm

THẦY TRỜI ƠI
Nghề mang danh giá vậy mà tồi
Dạy học lái xe bé tẹo thôi
Lý thuyết trường giao không có tốn
Thực hành thầy dạy lại đòi xơi
Phong bao chưa có luôn hằn học*
Chực đã trao tay bật miệng cười*
Đã thế mấy nàng tơ mũm mỉm
Được mò vẻ mặt trở xinh tươi
30/6/2022
Tú Sụn
* Đối lưu thuỷ