LUYẾN TIẾC

Ảnh: Tự chụp

LUYẾN TIẾC
Dáng ấy làm sao trở lại đây
Mãi xa biền biệt thẳm trời mây
Ngóng trông vò võ từng giây phút
Nhung nhớ triền miên suốt tháng ngày
Lệ đẫm chưa nguôi niềm luyến tiếc
Hồn đau đã ngấm nỗi thương hoài
Gừng cay muối mặn đâu còn nữa
Bất hạnh nên thành chịu trắng tay
4/7/2022
Tú Sụn