MÀU THU

Ảnh: Sưu tầm


MÀU THU
Vàng vọt lê thê một góc trời
Vầng mây tím sẫm cuộn chơi vơi
Ngùi người biền biệt tâm xơ xác
Xót cảnh hoang tàn dạ tả tơi
Đắng nghét lòng son môi méo xệch
Cay xè nghĩa thắm lệ tuôn rơi
Nghĩ mà đau xót màu thu ấy
Dằn vặt u hoài chẳng thể ngơi
25/2/2022
Tú Sụn