LẠI BỎ HOANG

Ảnh: Sưu tầm


Hàng ngàn dự án công trình
Thi công dang dở phơi mình trêu ngươi
Quan ngày nay quá nực cười
Vừa thiếu trách nhiệm vừa lười thực thi
Dân bầu lên để mà chi
Lãnh lương hàng tháng làm gì cũng không
Ngồi phòng lạnh, bỏ việc công
Xa dân, quan cách, chỉ mong tiền tài
Tiền dân phung phí tiêu xài
Việc dân không chút đoái hoài, lo toan
Thế mà vẫn cứ là quan
Thế mà vẫn mãi hiên ngang làm trời
Người dân khổ nhục một đời
Cho quan sung sướng thảnh thơi an nhàn

Ai về Hà Tỉnh ghé ngang
Mà coi lãnh đạo làm đàng để chơi
Bỏ hoang đã hai năm rồi
Hơn năm mươi tỷ, cạn lời đắng cay
Thiếu tiền Nhà nước đi vay
Quan thời chẳng chút mảy may động lòng
Có quan thì cũng như không
Không quan có lẽ trong lòng yên hơn
Người dân khỏi ngậm tủi hờn
Dùng tiền đúng nghĩa, qua cơn ngặt nghèo
Công trình dự án khỏi treo
Dựng xây đấy nước mạnh giàu văn minh
21/11/2018
Tú Sụn