SẦU LỆ

Ảnh: Sưu tầm

Đã mất em rồi, hỡi vợ yêu
Lang thang, quạnh quẽ đẫm sương chiều
Từ nay mãi mãi thành cô độc
Đến tận muôn đời cũng hắt hiu
Số phận an bài đành chấp nhận
Thân này mệnh bạc vận cô liêu
Đau thương chất ngất tuôn sầu lệ
Nuối tiếc u hoài mất vợ yêu
29/6/2019
Tú Sụn