VUI VUI NGÀY LỄ TÌNH NHÂN

Ảnh: Sưu tầm


VUI VUI NGÀY LỄ TÌNH NHÂN
Hôm nay ngày va lung tung
Hứa với nhau chẳng lùng bùng
Có cần đâu mua quà tặng
Miễn tình này mãi thuỷ chung

Hôm nay ngày va linh tinh
Hứa với nhau giữ tình mình
Mãi bên đời luôn trọn vẹn
Hạnh phúc hoài vạn hiển vinh

Hôm nay ngày va len ten
Hứa với nhau chẳng lèn èn
Sống chân thành luôn cởi mở
Giữ ân tình mãi lên men

Hôm nay ngày va len tin
Chúc em luôn mãi đẹp xinh
Luôn bình an và khoẻ mạnh
Đắm say nhau bóng với hình
😍😍❤️❤️🌹🌹💕💕😍😍
14/2/2022
Tú Sụn