ĐÊM KHUYA NHỚ BẠN (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


CỬA SỔ ĐÊM KHUYA
(Lục chuyển hồi văn)
Tác giả: Hàn Mặc Tử

Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương
Tha thướt liễu in hồ gợn sóng
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
Xa người nhớ cảnh tình lai láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
Hoà đàn sẵn có dế bên tường.

Đọc ngược:
Tường bên dế có sẵn đàn hòa
Lá ủ dâu ngàn yến lại qua
Bàng bẽ rượu thơ ngâm bạn vắng
Láng lai tình cảnh nhớ người xa
Hương đưa gió thoảng mai hờ hững
Sóng gợn hồ in liễu thướt tha
Vương vấn nỗi thêm buồn cảnh lạ
Gương lồng cửa rọi nguyệt cười hoa
Hàn Mặc Tử

Hoạ bài CỬA SỔ ĐÊM KHUYA của Hàn Mặc Tử-có thay đổi “àng” sang “ương” cho cùng vần của bài hoạ.

ĐÊM KHUYA NHỚ BẠN
(Lục chuyển hồi văn)
Hoa nương gió ngủ nguyệt soi gương
Lắm nhớ hoài mong ngẫm tủi vương
Tha thiết bóng cây vờn đượm sắc
Thắm tươi màu lá quyện nồng hương
Xa rồi bạn quý hằng trông ngóng
Gặp được lòng an mãi mến “thương”*
Qua hẹn lại về nay ước vọng
Hoà vui nghĩa đẹp sống chung tường
30/10/2021
Tú Sụn

Đọc ngược:
NHỚ BẠN ĐÊM KHUYA
Tường chung sống đẹp nghĩa vui hoà
Vọng ước nay về lại hẹn qua
Thương mến mãi an lòng được gặp
Ngóng trông hằng quý bạn rồi xa
Hương nồng quyện lá màu tươi thắm
Sắc đượm vờn cây bóng thiết tha
Vương tủi ngẫm mong hoài nhớ lắm
Gương soi nguyệt ngủ gió nương hoa
30/10/2021
Tú Sụn
* Xin phép vong hồn bậc tiền bối Hàn Mặc Tử được đổi “bàng” thành “thương” để cho bài hoạ được cùng vần