CÙNG BẠN NGÀY XUÂN (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm

ĐÓN BẠN ĐẦU XUÂN
Hương Đài Phạm (bài xướng)
Đầu xuân đón bạn đến chơi nhà
Chẳng có rượu nồng chỉ có hoa
Hai chàng nghệ sĩ nam Thiên Bút
Một kẻ nông phu bắc Ấn Trà
Trà nhạt chân quê cùng đối ẩm
Tình thân Thơ sách tặng trao quà
Thanh Mai tệ quán vui như Tết
Xuân mới ươm mầm mơ ước xa!
Phạm Hương Đài 01022020
—————-
Hoạ bài ĐÓN BẠN ĐẦU XUÂN của Hương Đài Phạm-hoạ nguyên vận

CÙNG BẠN NGÀY XUÂN
Rực rỡ bên hiên rộn trước nhà
Ngày xuân ấm áp những màu hoa
Hàn huyên tình nghĩa nhâm nhi rượu
Đàm đạo thơ văn thưởng thức trà
Câu chúc mến trao cho tạo phúc
Lời yêu thương tặng để làm quà
Dùng dằng tiếc nuối cầm tay mãi
Bịn rịn bạn hiền trước lúc xa
14/1/2022
Tú Sụn
—————-
LƯƠNG GIỜ CHƯA ĐẾN
Hoàng Thân (hoạ nguyên vận)
Lương hướng đi đâu chả đáo nhà
Xuân chừng đã đến rộn cờ hoa
Lo âu suốt tháng thôi nghiên bút
Cày ải quanh năm chẳng rượu trà
Chán kẻ “ăn trên” ham “độc ẩm”
Hận người “ngồi trốc” hám đa quà
Lương giờ chưa đến sao lo tết
Tưởng cửa quan gần lại hoá xa
HOANGTHAN/TQT 13012022
—————-
GÓP LỜI CÙNG CÁC THI HUYNH
(Thủ vĩ ngâm)
Tắc trách từ đâu mấy tháng qua
Không lương bụng xót dạ kêu la
Nhân viên bức xúc xin thưa kiện
Lãnh đạo quên sao hỡi cả nhà ?
Phải khảo cho ra nguồn chính xác
Tầm theo dấu vết việc phiền hà
Tiền đi nẻo khất ai hay biết
Tắc trách từ đâu mấy tháng qua?…
Quảng Ngãi, 13-1-2022
Trương Quang Tho (MKX)