QUAN PHẢI KHÁC DÂN

Ảnh: Sưu tầm


Bác Hồ sống dậy mà coi
Quan ta giờ nó học đòi làm sang
Lâu rồi nên chẳng ngỡ ngàng
Nhòm riết gai mắt lòng càng thấm đau
Làm quan hầu hết sang giàu
Xe sang biệt thự đua nhau trưng bày
Cao lương mĩ vị mỗi ngày
Ăn trên ngồi trốc sánh tày vua xưa
Vợ con kẻ đón người đưa
Kẻ hầu người hạ sớm trưa một lòng
Người dân một cổ hai tròng
Sống đời lay lắt chớ hòng khá lên
Ngày xưa hứa hẹn giờ quên
“Đánh tan giặc giã xây nền tự do
Toàn dân hạnh phúc ấm no!”
Thế nhưng vẫn kiếp trâu bò, chưa thay
Nghĩ mà đau nhớ mà cay
Bao nhiêu xương máu ngày nay vẫn là
Dân hèn mọn quan xa hoa
Dân đói khổ, quan lượt là cao sang

Vừa rồi thấy cảnh trái ngang
Như thời phong kiến hoang mang tột cùng
Xem bóng chuyền một sân chung*
Dân chen chúc, quan ung dung lễ đài
Trang hoàng lộng lẫy, bàn hai
Có hoa có nước, có ngai sẵn rồi
Sản phẩm này của bầy tôi
Dày mặt mới dám tót ngồi lên đây
Thế mà không thiếu một ai
Quan nay là vậy không sai chút nào
Việt Nam ơi quá tự hào
Làm quan ở chế độ nào cũng sang
Làm dân ắt phải lầm than

12/8/2019
Tú Sụn
* Giải bóng chuyền VTV Cup 2019 vừa tổ chức ở Quang Nam, người dân đứng xem chen chúc toát mồ hôi, còn các quan được ung dung ngồi trên lễ đài trang hoàng lộng lẫy, mỗi bàn 2 người có hoa tươi, có nước uống… quá phản cảm, không khác nào ở thời phong kiến, thực dân!