ÔNG QUAN NÀY VẬN XUI*

Ảnh: Sưu tầm


Người ta tham nhũng đầy trời
Tiền vô ngàn tỷ sống đời đế vương
Nhìn mặt thảm hại mà thương
Cắp có vài tỷ đã vương ngục tù
Mà cũng vì cái tội ngu
Ăn lẻ, ăn vặt chả bù mất công
Họ nhóm lợi ích số đông
Quan to, quan nhỏ giáp vòng chia nhau
Cắp hàng ngàn tỷ làm giàu
Có trên có dưới đỡ đầu là yên
Tạo ô tạo lộng đầu tiên
An toàn tham nhũng, đồng tiền phải tinh
Trót rồi, ăn cắp một mình
Vận xui thì phải thụ hình đi thôi
Thật ra thì cũng đáng đời
Không có liên sỉ phải rời ghế quan
17/4/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo Tuổi Trẻ: Bắt phó giám đốc Sở Tài nguyên – môi trường Lạng Sơn