BÁN ĐẤT RỪNG SÓC SƠN HÀ NỘI

 


Cấu kết với nhau bán quá chừng
Sóc Sơn phòng hộ rừng rưng rưng
Quan xã phóng tay ghi xác nhận
Quan huyện thuận lòng ký bán rừng
Đại sứ Mỹ Linh xây biệt thự
Đại gia Hà Nội đúc cao từng*
Cả hai bộ luật đều vi phạm
Thành phố nương tay xử ngập ngừng
21/10/2018
Tú Sụn
* Tiếng địa phương của: tầng