KHUYÊN VỢ

Ảnh: Sưu tầm


KHUYÊN VỢ CẢ
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Ta chẳng như ai lối nguyệt hoa
Trước là ngẫm nghĩ nỗi gần xa:
Lấy năm thì cũng dành ngôi chính,
Dấu bẩy càng thêm vững việc nhà.
Mọi việc cửa nhà là việc nó
Mấy con trai gái ấy con ta.
Thôi đừng nghĩ sự chi chi cả:
Chẳng chữ gì hơn chữ thuận hòa!

(Hoạ bài KHUYÊN VỢ CẢ của Nguyễn Khuyến)
KHUYÊN VỢ
Đàn ông ai cũng trót trăng hoa
Biết lỗi nên giờ đã tránh xa
Chì chiết ồn ào um lối phố
Càm ràm âm ỉ nẫu trong nhà
Xin đừng gieo nhọ sang hàng xóm
Hãy giữ thanh danh của chúng ta
Hạnh phúc mong chờ mình phía trước
Xin em giữ lấy mối giao hoà
13/7/2021
Tú Sụn