VỊNH CHIẾC ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH


Sướng rơn rước được ả về đây
Ôm ấp trong tay suốt cả ngày
Chọt chọt bằng lòng cười tủm tỉm
Dò dò mơn trớn thích mê say
Vui mừng ham muốn quên trời đất
Háo hức đê mê sướng ngất ngây
Có được tình yêu cùng tận hưởng
Nên hương cuộc sống mãi đong đầy
13/3/2021
Tú Sụn