THÔI THÌ

Ảnh: Sưu tầm


Thôi thì: không chó thì mèo
Còn hơn nhân thế eo sèo râm ran
Thiên nga tiệt chủng còn ngan
Trứng công đã nở ra toàn quạ đen
Thích nghi thường gọi là quen
Chấp nhận chưa phải là hèn, là ngu
Trời đâu mãi mãi mây mù
Đất đâu để cảnh ao tù trăm năm
Trăng lu rồi lại trăng rằm
Ca dao chớ phải nói khăm bao giờ
Thôi thì cứ vậy mà chờ
Trời cao có mắt, bụi bờ có gai
Thôi thì chớ vội một hai
Vận may, thời rủi mấy ai đoán lường
Thôi thì cứ thế mà thương
Có duyên nên phận cũng thường lâu nay
Thôi thì chấp nhận đắng cay
Mai đây hy vọng có ngày vinh huê
4/8/2020
Tú Sụn