BẾN MƠ


Bến mơ thuyền đậu giữa mùa trăng
Vằng vặc canh khuya mỗi chị Hằng
Văng vẳng xuyên đêm thưa tiếng vạc
Xạc xào bờ trúc, sóng lăn tăn
Nhớ thương mòn mỏi trong cô quạnh
Chờ đợi người thương, có biết chăng
Xa cách đôi nơi vương sầu nhớ
Mong sao hội ngộ sướng chi bằng
24/7/2017
Tú Sụn