LÍNH BÁO VỤ

Ảnh: Sưu tầm


Xuất thân từ đồng ruộng
Vào bộ đội thông tin
Trai tân chưa bóc nhãn
Mọi thứ vẫn còn rin

Do yêu cầu nhiệm vụ
Được tổ chức phân công
Trở thành lính báo vụ
Là hết thời long nhong

Mài đũng quần một chỗ
Tích tích tích tà tà
Thu phát tín hiệu moóc
Thành công văn dịch ra

Lính báo vụ không cực
Như đám lính đường dây
Nhưng mà khó quá khó
Phải học đêm học ngày

Tai thì luôn ù đặc
Đít thì luôn nóng ran
Tích tích tà tà tích
Công văn đi rộn ràng

Có một chút sơ ý
Là nội dung truyền sai
Phải trả giá rất đắt
Sẽ bị hạn tam tai

Lính báo vụ luôn thiệt
Toàn đực rựa với nhau
Nên người yêu không có
Vì chẳng được đi đâu

Lính báo vụ thế đấy
Cùng chung nhau một lòng
Cùng hoàn thành nhiệm vụ
Cùng nhau lập chiến công

Tin vui từ mặt trận
Địch bị đánh tan tành
Có công lính báo vụ
Góp phần diệt giặc nhanh
25/7/1979
Tú Sụn