ĐI CÂU

Ảnh: Sưu tầm

(Bài hoạ)

Hưu nhàn rỗi rãi thử nghề câu
Tự nhủ chưa quen lúc khởi đầu
Suối nhỏ cần dài không thích hợp
Bờ cao lưng mỏi khó ngồi lâu
Đêm hôm trăng tỏ trời thanh vắng
Rạng sáng mù sương đất dãi dầu
Vạn sự gian nan, lòng phấn khởi
Rô tràu tráng giỏ bỏ công thâu
24/12/2018
Tú Sụn

ĐI CÂU
( Xướng )
Đông tàn lạnh lẽo sẵn sàng câu
Nghĩ bụng mà thân ngại bắt đầu
Bãi nọ ghe nằm phơi bệ mốc
Bờ này chèo dựng vấy bùn lâu
Ra khơi tài trử giàu sinh lực
Xuất bến thuyền đem đủ nhớt dầu
Thỉnh thoảng xăm mình đi một chuyến
Khi về xổ đụt… rét đêm thâu
Huỳnh Thâm
.24/12/2016