CHO ĂN KHÔNG ĐỀU

Ảnh: Sưu tầm


CHO ĂN KHÔNG ĐỀU
Cho ăn thì phải cho đều
Kẻ không người có là trêu ngươi rồi
Kém hiểu biết thì chịu thôi
Khởi tố ăn: chỉ chơi chơi bước đầu
Điều tra ăn: đạt yêu cầu
Truy tố ăn: chả ít đâu nhớ giùm
Xét xử ăn: phải như hùm
Bào chữa ăn: cũng tùm lum khối tiền
Thi hành án ăn: chi liền
Quản giáo ăn: chớ muộn phiền đấy nghe
Quan trên, quan dưới hăm he
Nhìn mặt chi tiếp đừng dè với ai
Chi đều thể hiện có tài
Chi không đều tất yếu: tai một vần
Phan Sào Nam* chi lần khân
Tha rồi mà phải dấn thân lại tù
Tính đi ngẫm lại còn ngu
Cho ăn đều khắp, trơn tru yên lành
Hối lộ phải nhạy và nhanh…
22/11/2021
Tú Sụn
* Phan Sào Nam, nhân vật thứ 2 trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ, vì cho ăn không đều nên đã được tha giờ lại buộc phải vô tù nữa!