BỔ CỦI *

 


Ngàn con bổ củi ngâm một bình
Cường dương rửng mỡ ắt sinh tinh
Các em khúc khích cười sung sướng
Chỉ có chàng thôi mệt thất kinh…
23/3/2018
Tú Sụn
* Tặng bạn Tấn