NGẠO MẠN

Ảnh: Sưu tầm


Phải mất đến 3 giờ để vận động
Tên đầu đất Vũ Khắc Tiệp cách ly
Trong khu cách ly hắn còn giở giọng
Người không ra người giống thứ chi chi
11/3/2020
Tú Sụn