HÃY LIỀU VUI VỚI VẦN ÔN (cảm tác)

Ảnh: Sưu tầm của Trương Quang Thọ


GÓP VUI CÙNG CÁC BẠN
LẠI NHẮC CÁI VẦN ÔN
Ta-Mình lại nhắc đến vần ôn
Chợt dạ băn khoăn chúng bạn đồn
Ngẫm ngợi ngày nao còn lặp lại
Bâng khuâng mốt nọ nát phần hồn
Ôi thôi khốn khó lời nhân thế
Trắc ẩn nhiêu khê một khúc côn
Tự tại xem bao điều muốn nói
An nhiên chối bỏ cái lòng rôn !…
Trương Quang Thọ

Cảm tác nhân đọc bài LẠI NHẮC CÁI VẦN ÔN của Trương Quang Thọ

HÃY LIỀU VUI VỚI VẦN ÔN
“Thơ vui”
Nhãn lồng thích nhất của Côn Lôn (1)
Thứ nữa dép lê ở chợ Cồn (2)
Tiết Hạ cần râm thăm núi Chúa (3)
Mùa Xuân ưa lạnh tắm Thu Bồn (4)
Phượt chơi đúng chỗ lên vùng rẻo (5)
Du hí không lầm đến bản Đôn (6)
Sẽ sướng đời người không hối tiếc
Hãy liều vui thú với vần ôn
18/1/2022
Tú Sụn
(1) Một đảo trong quần đảo Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
(2) Chợ Cồn giờ là trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng
(3) Núi Chúa Bà Nà
(4) Sông Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam
(5) Vùng rẻo cao ở Tây Bắc
(6) Bản Đôn thuộc tỉnh Đăk Lăk