Ô NHỤC VÌ TIỀN*

Ảnh: Sưu tầm


Tại Học Viện Khoa học Xã hội
Đã làm bậy rất nhiều năm rồi
Hơn một ngày lòi ra tiến sĩ
Để làm gì, loại đó! Than ôi!

Ở nơi ấy có Đảng lãnh đạo
Hiểu đường lối, trình độ hơn người
Có cấp uỷ họp ra nghị quyết
Vẫn thành lò tiến sĩ nực cười

Họ cho ra hàng ngàn tiến sĩ
Vào bộ máy rồi bắt dân nuôi
Chỉ cắp ô đi về sáng, tối
Nên tương lai đất nước tối thui

Vào lò đó lấy bằng tiến sĩ
Là loại người kém cỏi làng nhàng
Bỏ khá tiền để kiếm bằng thật
Ngồi ghế quan khoác loác huênh hoang

Thời buổi này vàng thau lẫn lộn
Tiến sĩ thật cũng bị nhục lây
Nghe “tiến sĩ” là khinh ra mặt
Hậu quả vì lò chết tiệt này

Lò Học Viện Khoa học Xã hội
Đã làm bậy nhằm để kiếm tiền
Nhục quá nhục! Việt Nam nhục lắm
Chỉ vì tiền đạo đức đảo điên

Cái lò này cần phải giải tán
Cho trung thực khoa học lên ngôi
Cho tiến sĩ trở về danh giá
Ích cho dân và ích cho đời
10/8/2020
Tú Sụn
* Học Viện Khoa học Xã hội Việt Nam: Sản xuất tiến sĩ dỏm nhiều như”lò ấp” trứng.