CON ĐƯỜNG KỲ LẠ

Ảnh: Sưu tầm


Con lươn to hơn con đường
Thật là kỳ lạ bất thường lắm thay
Đúng là quá đỗi đắng cay
Con đường quái dị mọc ngay quê mình
Người dân quyết không thuận tình
Lãnh đạo leo lẻo là mình không sai
Con lươn sáu mét trải dài
Con đường ba mét ở hai bên sườn
Giao thông nguy hiểm chán chường
Suốt ngày tránh né để nhường nhau đi
Tai nạn bất trắc có khi
Thế nhưng không biết vì chi vẫn làm
8/8/2019
Tú Sụn