ÔNG CHỦ TỊCH XÃ KHÙNG**

Ảnh: Sưu tầm


Chủ tịch mà như xã hội đen
Hồ đồ quá thể chẳng ai khen
Vào trường “rút ví” va vào mặt
Đến lớp ngang tàng khiếp một phen
Cán bộ chi mà không tư cách
Công thần thế ấy quá ươn hèn
Giờ đây tổ chức cho thôi việc
Nhục nhã ê chề thấu tim đen
5/4/2019
Tú Sụn
** Ông Nguyễn Phi Việt, Phó bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch xã La Băng, huyện Đăk Đoa, Gia Lai xông vào trường tiểu học số 1 La Băng rút ví đánh vào mặt một học sinh lớp 5! Bị cho thôi việc.